Free Wifi DisclaimerFree Wifi Hotel Restaurant Belvedere

INTERNET TOEGANG / INTERNET ACCESS

Hotel Restaurant Belvédère behoudt zich het recht voor het publieke netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren om onderhoud te verrichten. In geen enkel geval kan zij aansprakelijk worden gesteld, wanneer het netwerk niet naar behoren functioneert. Hotel Restaurant Belvédère behoudt zich ook het recht voor een logboek bij te houden en de gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien deze zich niet houdt aan de geldende richtlijnen en/of fatsoensnormen.
Hotel Restaurant Belvédère neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, computer configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden, als gevolg van het gebruik van het draadloos netwerk in haar hotel. Hotel Restaurant Belvédère neemt geen verantwoordelijkheid voor enige verandering die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.

Hotel Restaurant Belvédère reserves the right to deactivate the public network at any given moment for maintenance. Under no circumstances can she be held responsible if the network is not working correctly. Hotel Restaurant Belvédère also reserves the right to keep a log-file and to remove an user if he is not using the network according to the guidelines and/or the general rules of decency.
Hotel Restaurant Belvédère cannot be held in any way responsible for the safety of your equipment, computer configurations, deleting of safety programs or alteration of your documents as a result of using the wireless network in her hotel. Hotel Restaurant Belvédère can also not be held responsible in any way for any changes in the configuration of your computer and does not guarantee that the network is compatible with your computer.